Nguyệt Hạ

Đón Thu Sang


Hạ hồng nhẹ bước đón thu sang
Nuối tiếc miên man ánh nắng vàng
Óng ánh sắc màu sương sớm đọng
Ngân nga tiếng sáo bóng chiều vang
Ngân hà một giải âm thầm vọng
Ô thước hai đầu lặng lẽ than
Truyền thuyết trăm năm vương vấn mãi
Chuyện tình ngắn ngủi đã sang trang

Nguyệt Hạ
06/09/2012

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Đón Thu Sang"