Nguyệt Hạ

Dã Tràng, Cát và Sóng BiểnSóng vỗ về chạy quanh cồn cát rộng
Ánh mặt trời còn đọng lại ngoài khơi
Dã tràng ơi quanh quẩn dưới chân người
Xe cát để thủy triều lên xoá sạch

Sóng đẩy cát xuống lên như thường nhật
Khi lìa bờ khi tấp tận đâu đâu
Biển dâng cao muôn con sóng bạc đầu
Nước đi mất cát còn long đong mãi

Đời hạt cát bấp bênh như thực tại
Công dã tràng nào biết đến ngày mai
Vẽ vời chi đời không có tương lai
Phù du lắm thăng trầm theo ngọn sóng


Nguyệt Hạ

Được bạn: Nguyen Do đưa lên
vào ngày: 23 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dã Tràng, Cát và Sóng Biển"