Nguyệt Hạ

Em Vẫn Là Em
Em vẫn là em của tháng ngày
Nàng công chúa nhỏ tuổi thơ ngây
Mắt nai thắm đượm hồn vương vấn
Tay ngà dáng ngọc tình anh say

Em vẫn là em của thuở nào
Dịu dàng tóc xõa vướng trăng sao
Hồn mềm liễu rũ xanh màu áo
Má đỏ môi hồng gió xôn xao

Em vẫn là em của biển đời
Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh
Trong em vẫn thủy chung một lối
Cho dù đời bão tố bấp bênh

Em vẫn là em của đất trời
Đời nương theo gió núi mây trôi
Biển xanh sông rộng luôn gìn giữ
Tận hưởng ơn đời sống thảnh thơi

Nguyệt HạNov 09, 2010

Được bạn: vdn 19.12.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em Vẫn Là Em"