Băng Nguyệt

Áo trắng thu xưa


Muốn viết đôi dòng với..chính ta
Ru lòng an ủi giấc thu hòa
Cõi riêng áo trắng tình nhân mộng
Nhạt nhòa xa khuất khuất rất xa

Thu về lặng lẽ không âm hưởng
Lời khách tình si cuộn trong thơ
Hồn ta yếu đuối giàu mường tượng
Chúm chím dấu hoài một hương mơ

Tình thơ như lá thu vàng úa
Rơi vãi trong chiều dĩ vãng xưa
Cõi riêng về lại đời nương tựa
Nghe sầu nhân gấp... dưới chiều mưa...

Được bạn: HB 04.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Áo trắng thu xưa"