Nhạc Sĩ:
Xuân Hồng
Trình Bày:
Ái Xuân
xuân chiến khu

Tân Nhạc - Hùng ca
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "xuân chiến khu"