Nhạc Sĩ:
Trình Bày:
Ưng Hoàng Phúc
Người ta nói

Nhạc Trẻ - Tình yêu

Tháng ngày buồn,ấp ôm kỷ niệm, hát 1 mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.Người ta cứ nói đừng quá yêu,người ta cứ nói đừng quá tin.Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.
Có 1 người,vẫn yêu một người vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn,ấp ôm kỷ niệm, hát 1 mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.Người ta cứ nói đừng quá yêu,người ta cứ nói đừng quá tin.Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.


Người ta cứ nói đừng quá yêu,người ta cứ nói đừng quá tin.Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.
Có 1 người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta..

Nguồn: Mickey
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Người ta nói"