Nhạc Sĩ:
Vũ Quốc Việt
Trình Bày:
Vũ Quốc Việt
Cảm Ơn Đêm Nay

Tân Nhạc - Tình yêu
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: vnthuquan
Người đăng: CMS
Vào ngày 30 tháng 10 năm 2007

Bình luận về bản nhạc "Cảm Ơn Đêm Nay"