Nhạc Sĩ:
Quốc An
Trình Bày:
Tương Tư

Tân Nhạc - Tình yêu
Từ chợ em ra về quanh co con đường quê
Trời thu, mưa lất phất anh đợi dưới hàng tre.
Dừng chân, dừng chân tà áo lụa,
Cho anh trao bài thơ...
Tương tư, tương tư anh dệt mộng,
Dạo bước em hững hờ.
Tím đường hoa mắc cở, sau em có bóng người
Dõi theo cười khúc khích, về đi thôi em ơi!

Nguồn: vnthuquan.net
Ghi lời: Mercury
Người đăng: Tố Tâm
Vào ngày 27 tháng 12 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Tương Tư"