Nhạc Sĩ:
Thy Linh
Trình Bày:
Mạnh Quỳnh - Như Quỳnh
Bạc Trắng Lửa Hồng

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ảTình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? 
Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao
Tình anh như áng mây cao
Tình em như ánh trăng sao
Cớ sao mình chẳng được gần nhau?

Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta
Bạc trắng lửa hồng, nên đời thêm xa
Đường anh sương gió bao la,
Đường em thêu gấm, thêu hoa
Đớn đau này muôn kiếp không nhòa

Hẹn ước nhau chi, cho một người ôm mối hận
Nhìn theo một chiếc xe hoa,
trăm năm biết có duyên gì
Gian truân nếu có qua cầu
thì hợp tan duyên số mà thôi


Một bước xa rời muôn kiếp ly tan
Một cánh thiệp hồng khiến người sang ngang

Mười hai bến nước thênh thang
Từ nay đôi nẻo quan san
Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng.

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Bạc Trắng Lửa Hồng"