Thanh Hà CH

Ghé Lại Đời Nhau


Trong mênh mông địa cầu
Nắng chiều thu hiu hắt
Hai trái tim lưu lạc
Bỗng ghé qua đời nhau

Từ gian truân tù ngục
Mỏi ngóng hút con đường
Sông loanh quanh uốn khúc
Thoát giòng tìm đại dương

Trơ cằn khô lá thấp
Ngỡ vật vờ trăm năm
Hải đăng bừng đỉnh tháp
Sáng lung linh trăng rằm

Hai tim ngừng phiêu bạt
Nay ghé lại đời nhau

LCDF, 22.10.2022


 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 5 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Ghé Lại Đời Nhau"