Cao Nguyên

Chào Xuân Mới
đang trên đường quan ngoại
nghe én gọi Xuân về
thấy tuổi mình chợt mới
nở trên cành đào quê
bèn theo người lữ khách
mang hồn chữ hồi hương
trên lộ trình nắng mới
thơ khai bút chào Xuân
chào ba miền đất nước
mong sau trước mạch liền
chào trường sơn hải đảo
cầu vẹn toàn biên cương
chào ruộng đồng quê Nội
mong lúa mới đầy sân
chào thôn làng quê Ngoại
cầu tình thắm xa gần
chào cô bác anh em
mong bình yên khắp lối
chào bè bạn láng giềng
cầu một ngày vui hội
cám ơn tình xưa đợi  
dẫn lối thơ về quê
đứng trước thềm năm mới
cầu mong tình sơn khê!
Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Chào Xuân Mới"