Sương Anh

Vọng Cố Hương


 Rồi đây con sẽ trở về
Mẹ ơi! Con nhớ làng quê vô cùng
     Trời Tây mơ giấc tương phùng
Chân trần dẫm đất mùi bùn mạ non

     Thương Mẹ thân xác héo mòn
Bao năm vẫn mãi chờ con hiên thềm
     Nơi đây con cũng hằng đêm
Trông mong khao khát êm đềm lời ru
 
     Mắt Mẹ như ánh trăng Thu
Soi đường con bước khi mù sương giăng
     Vì ai Con – Mẹ cách ngăn
Phương Nam Mẹ đợi giọt lăn má già
 
     Bốn mươi năm sống xa nhà
Buồn nhiều vui ít kiếp tha phương sầu
     Lặng nhìn vận nước bể dâu
Tháng Tư rưng rức hồn đau vô vàng
 
Quên sao được lá cờ vàng
Tung bay phất phới xóm làng quê xưa
  Long lanh ngấn lệ đong đưa
Làm sao nói hết… cho vừa nhớ thương

   Bây chừ làm kẻ tha phương
Đêm đêm vọng ngóng cố hương… ngậm ngùi

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Vọng Cố Hương"