Tú_Yên

...Nghĩ gì - Gió ơi !Ới nầy !
Cánh Gió bâng khuâng
Lang thang trôi giữa cõi trần - lửng lơ...


Trêu Xuân...
lại ghẹo nàng thơ
Rối ren...nên lắm ngẩn ngơ...
bởi vì...
...


Hình như...hoa cỏ thầm thì
Gió ơi !
Gió hỡi !
Nghĩ gì - Gió ơi !


Tú_Yên


 

Được bạn: Nguyen Do đưa lên
vào ngày: 22 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "...Nghĩ gì - Gió ơi !"