Sương Anh

Bóng Tình Thơ

Bóng Tình Thơ
Bóng tình ẩn hiện trong thơ
Đi đâu cũng nhớ cũng chờ cũng mong
Cung thương réo rắc trong lòng
Tiêu sầu vang vọng mênh mông chiều tà
Gọi hồn kẻ ở phương xa
Mau mau trở gót người ta đang chờ
Giày ai lưu dấu vườn mơ
Như mong ngóng đợi tình thơ quay về
Để hồn nối kết đam mê
Tình thơ đôi bóng đêm về có nhau
Dẫu còn ngăn cách giang đầu
Nhưng đà chung một nhịp cầu tri âm
Sương Anh

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bóng Tình Thơ"