Tú_Yên

...Em vẫn làm thơ


 

Không yêu !
Em vẫn làm thơ
Để mơ_để mộng_để chờ_để trông
Để lòng bớt nỗi mênh mông
Để mây ru gió theo dòng đời trôi.


Không yêu !
Thì vẫn thế thôi
Thơ rơi...
Dẫu phải mồ côi - cũng đành.


Tình thơ
vẫn cứ luôn dành
Cho ta_cho bạn_cho anh_cho đời.


Thơ em...
Vạt gió lưng trời
Ngân nga ru mộng...tình ơi - với mình !


(21-06-2011)

Được bạn: HB 22.06.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "...Em vẫn làm thơ"