Cao Nguyên

chào xuân


 

 

bầy chim trốn tuyết về rừng
cây lao xao lá giữa hừng hực xuân
cành rưng rức nhựa trỗ mầm
hoa bung cánh nõn khoe tầng nhụy khai
thơ chào xuân đọt nắng mai
ngỏ hồng sương đọng liêu trai gót hài
vóc mai còn thắm trang đài
thơm trầm hương tóc tràn vai ngọc ngà
Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly 3/1/2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "chào xuân"