Sương Anh

...Thấy Nhớ Người Ta


 
Bỗng dưng thấy nhớ người ta
Ngóng chân ai bước ngang nhà hỏi thăm
Ánh trăng soi chỗ em nằm
Nghiêng nghiêng chiếc bóng âm thầm đợi ai
 
Vì ai khắc khoải đêm dài
Tương tư chĩu nặng mong ngày gặp nhau
Mồng một đi lễ nguyện cầu
Xin cho hai đưá cau trầu thắm vôi
 
Lệ nhoà mằn mặn đầu môi
Trầm hương làm nước mắt rơi má hồng
Thẹn thùng khẽ chớp mi cong
Niềm vui đang đến giấu lòng cười riêng
 
Bâng quơ chân sáo hồn nhiên
Vô tình dẫn đến thềm hiên nhà người
Chao ôi, mắc cỡ ghê nơi...
Biết người ta có lòng mời mà thăm?!  
 

Được bạn: HB 04.022009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "...Thấy Nhớ Người Ta"