Sương Anh

Ai Muốn Cùng Em Say?

Ai muốn cùng em say?
Cho qua hết đêm này
Nỗi lòng riêng khó nói
Nào ai biết ai hay...

 

Xuân sắp đến bên đời
Nhưng tuyết lạnh khắp nơi
Làm sao nhìn thấy được
Dáng Xuân tươi tuyệt vời

 

Chén rượu thơ em rót
Biết ai đến cùng em
Đêm nay là đêm chót
Muốn cạn ly say mèm

 

Chỉ còn giây phút thôi
Giờ thiêng liêng đến rồi
Mừng ngày đầu năm mới
Hồn say tiếng thơ rơi...

 

Ai muốn cùng em say?
Cốc thơ em chuốc đầy
Tình xuân đang réo gọi
Biết cùng ai đêm nay...

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 16.1.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ai Muốn Cùng Em Say?"