Triều Âm

ĐOẠN MÃ ĐỜIĐêm lục tìm ký tự
Mật mã cuộc tình ta
Những lầm lạc chết người
Làm hồn sa cửa tử


 
Chạy trốn lòai quỷ dữ
Tìm cõi sáng vĩnh hằng
Ta lục tìm ký tự
Đọan mã đời trở trăn.


 
Đêm cúi gục mặn mằn
Bất an tâm lọan tưởng
Dấu hiệu đời rối ren
Thời gian như thúc ép.


 
Cơ duyên này khóc thét
Chạm phải mã đời ta
Giải thành cõi ta bà
Ta, linh hồn lạc lõng.


 
Đêm nay thưa hay mỏng
Những ký tự đời mình
Chỉnh chu hàng thẳng lối
Ghẹo người đến thế thôi!

Được bạn: ATT 03-01-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐOẠN MÃ ĐỜI"