System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Champs-Élysées Về Đêm... của Thi sĩ: Sương Anh - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Sương Anh

Champs-Élysées Về Đêm...


PARIS! Này em yêu hỡi
Ta không đủ ngôn từ nói về em
Nhất là khi vào ban đêm
Em diễm lệ...bao chàng bên ve vuốt


Ta, khách lữ hành độc bước
Tiếng chân khua vang vọng suốt đêm trường
Theo em trên khắp nẽo đường
L'Arc de Triomphe _ Concorde _ Tulerie


Champs-Élysées thẳng đường đi
Là nơi em gái Paris khoe tài
Diễn hành binh lực ra oai
Lễ Quốc Khánh đó...một, hai bước đều

 

Nhà cửa thì cao lêu nghêu
Hai bên đại lộ về chiều càng hay
Khi mặt trời ngã phương Tây
Nhường trăng bước xuống vén mây cười khìÔi...đẹp quá!...rung hồn thi...
Ban đêm công chuá Paris tuyệt trần
"Dập dìu tài tử giai nhân"
"Ngưạ xe như nước, áo quần như nêm"*


Champs-Élysées về đêm
Càng đông du khách vai chen dạo vòng
Nhà hàng ngời ánh néon
Sắc vàng, tím, đỏ, xanh, hồng...đẹp sao!


Ta mơ có một ngày nào
Cùng em tay nắm bước vào Thiên Thai
Paris ơi...xin dừng lại
Nghe không..có tiếng cuả ai thầm thì


Tai em đã nghe câu gì
Có phải là tiếng tình si rót vào
Paris quyến rũ làm sao
Khải-Hoàn-Môn đỉnh ta trao tim hồng


Paris! Em có bằng lòng
Cùng ta vạn nẽo tình nồng không phai
Em ơi... hãy sát tưạ vai
Môi tìm môi ngọt...ta say men tình


Vầng trăng e ấp thật xinh!
Champs-Élysées trữ tình về đêm
Dưới hàng cây, thoáng ánh đèn
Gái trai hò hẹn, lời êm ngọt ngào


Gió đã nghe lời thì thào
Trăng, mây làm chứng...không sao trốn rồi
Này em hỡi...Paris ơi!
Tự tình ta gửi một đời đừng quên!


Em là tất cả thân quen
Trái tim ghi khắc tên em vào rồi.
PARIS! Người tình tôi ơi!
Không riêng tôi mến, mọi người đều yêu!!!

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 29.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Champs-Élysées Về Đêm..."