Thái Thụy Vy

Bên này cõi chết

Bóng thời gian cuốn đi xa
Áng mây buồn ngủ trôi qua bến này
Hao hao cổ tích còn đây
Để tôi ôn lại những ngày ngây thơ
Giấc tròn trái hạt tuổi mơ
Hàng cây hiu quạnh dật dờ nỗi thương
Bến chiều mây tím vương vương
Hồn tôi bỗng nở vô thường đóa hoa
Xin hoa chờ nở vì ta
Xin đừng nở nữa xót xa kẻ về
Ta còn mỗi một hồn quê
Bên này cõi chết, cõi về còn chi ?

Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bên này cõi chết"