Puskin

Một Chút Tên Tôi Đối Với Nàng


Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như chiếc sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn
Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm
Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên
Nhưng nếu gặp ngày rầu đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây : một kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.

Được bạn: chialy1904
Người Đăng:diên vỹ
Ngày:09/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một Chút Tên Tôi Đối Với Nàng"