Nguyễn Duy

Bài Ca Phiêu Lưu


Xin em đừng nản lòng yêu
Tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời
Xin em đừng ngán cuộc chơi
Phiêu lưu đã nhất trần đời là mơ
Xin em đừng mỏi mong chờ
Phiêu lưu tới bến tới bờ còn xa
Xin em đừng vội vã già
Hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu

Được bạn: vyvy
Người Đăng: diên vỹ
Ngày:31/05/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bài Ca Phiêu Lưu"