Lâm Thị Mỹ Dạ

Anh Có Tốt Không

Như lúa hỏi đất
Anh có tốt không?
Như cây hỏi gió
Anh có tốt không?
Như mấy hỏi trời
Anh có tốt không?
Trời anh mênh mông
Mây em bay lượn
Gió anh bao la
Cây em ve vuốt
Đất anh thẳm sâu
Lúa em cúi đầu
Nhưng sao vẫn hỏi
Day dứt trong lòng
Anh có tốt không?

Được bạn: sưu tầm
Người Đăng: diên vỹ
Ngày:19/04/2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Anh Có Tốt Không"