PUSKIN

Ngài và Anh, Cô và Em

Nàng buột miệng đổi tiếng Ngài trống rỗng,
Thành tiếng Anh thân thiết đậm đà,
Và gợi lên trong lòng đang say đắm
Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.
Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng
Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng
Và tôi nói: Thưa Cô, Cô đẹp lắm!
Mà thâm tâm: Anh quá đỗi yêu em!
PUSKIN
(Nga)
(Thúy Toàn dịch)

Được bạn: sưu tầm
Người Đăng: diên vỹ
Ngày:19/04/2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngài và Anh, Cô và Em"