Thái Thụy Vy

Bão thu


Rồi ra tình cũng phôi pha
 Rồi ra thu cũng bỏ ta, phai tàn
  Ngồi nghe bão nổi trên ngàn
 Rừng cây gập dưới gió hoang gọi về
  Ngả nghiêng lá rụng bốn bề
 Nhớ mùa thu cũ ta kề bên em
  Lối  đi rêu mốc phủ thềm
 Lá vàng tan tác ướt mềm gót chân
  Hỡi thu còn được mấy lần
 Mấy lần tha thiết ân cần đến thăm  
Em về bão rớt căm căm
 Thổi qua giá buốt lỗi lầm chai đau.

   Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bão thu"