Thái Thụy Vy

Bên trời thương nhớ


Đò ngang người cũng sang ngang

Bỏ tôi đứng đó tuổi hoang cọng buồn

            Lá trôi theo nước chảy tuôn

Bên trời nhung nhớ gió luôn thở dài

            Nhớ thương ngày một ngày hai

Năm tàn tháng lụn nhớ hoài khôn nguôi.

 

 

                                   Thái Thụy Vy

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bên trời thương nhớ"