Thái Thụy Vy

Chàng về


Chàng về chàng về cay đắng lệ chan

Quê hương giờ đã tan hoang lạc loài

Lối xưa tang trắng bông xoài

Nhớ người thì cũng đã hoài tuổi xanh

 

Chàng về chàng về chua chát hoang sơ

Vết thương còn đóù hững hờ thời gian

Cõi xưa hụt hẫng bàng hoàng

Kẻ còn người mất chứa chan hận thù

 

Chàng về chàng về tóc muối pha sương

Tuổi yêu cũng đã phai hương dấu mòn

Chợt nghe đá khóc nỉ non

Máu từ mắt đá rỉ mòn tháng năm

 

Chàng về chàng về hồn chết lặng câm

Xác thân tầm gửi ngậm tâm dại khờ

Thềm xưa nhân ảnh nhạt mờ

Sống đời đã chết thẩn thờ nghiệp thân

 

Chàng về chàng về quỳ trước mộ cha

Bông cau trắng xóa sau nhà, trước sân

Người đi đi chỉ một lần

Quay về huyền sử xa dần đam mê.

 

 

                       Thái Thụy Vy

 

Được bạn: LuatDo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chàng về"