Thái Thụy Vy

Thương hận


Trong lời âu yếm nhẹ nhàng
 Thoáng hơi trách móc nhưng nàng dấu quanh
  “Đời em đã thuộc về anh”
 Như câu thần chú đã thành duyên thơ
  Tình em anh vẫn tôn thờ
 Thì xin muôn kiếp giấc mơ hiện hồn
  Ngọt ngào khó rứt môi hôn
 Ga chiều đan mắt bồn chồn xiết tay
  Ngày qua rồi lại đến ngày
 Nhớ nhau hai đứa như ngây như cuồng
  Sau nầy xin hãy nhớ luôn
 Nhớ câu thần chú , môi buồn trên môi
    
    Thái Thụy Vy
• Ga chiều Philadelphia, tháng 8,1996

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thương hận"