Võ Trung Hiếu

Anh yêu em Enter

Ngày xưa nơi thượng giới
A-đam và E-va
Rủ nhau ăn trái cấm
Anh yêu em thế là
Ngày nay nơi hạ giới
Thời buổi Computer
Chàng trai ngồi gõ phím
Anh yêu em Enter
Cô gái hỏi chàng trai
Tình yêu ngắn hay dài
Tình yêu nhiều hay ít
Chừng mấy Mega-bai (MB)
Ngày xưa khi yêu ai
Trồng cây si trước ngõ
Ngày nay sau màn hình
Là một rừng si nhỏ

Được bạn: OBK đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Anh yêu em Enter"