Khuyết danh

Tình trên mạng

Tôi có một tình yêu
Bắt đầu từ trên mạng
Quen nhau chừng một tháng
Thì đem lòng yêu nhau
Tôi hỏi em ở đâu
Tóc dài hay tóc ngắn
Em, cao lùn, ốm, map
Thích ô mai hay chè?
Đầu tiên em õm ờ
Bảo không thèm để ý
Trên mạng con trai đầy
Tôi thì quên đi nhé
Để ý dăm ba lần
Thấy em yêu cầu chat
Tôi nghĩ em đã khác
Mình có giá rồi đây
Chat hết đêm lại ngày
Tôi thấy em yêu quá
Hẹn em mot buổi chiều
Tôi và em gặp gỡ
Bao nhiêu là mong nhớ
Bao nhiêu là mộng mơ
Bay đi cùng với gió
Em xấu đến bất ngờ
Từ dạo ấy đến giờ
Tôi protect lại
Chat nhau thì cũng khoái
Nhưng yêu nhau thì phiền

Được bạn: PFM đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình trên mạng"