Puskin

"Tôi Yêu Em Đến Nay Chừng Có Thể"

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Thúy Toàn dịch

Được bạn: Mit Dac
Hiệu Đính:Hoàng Hoa
dv đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ ""Tôi Yêu Em Đến Nay Chừng Có Thể""