Phạm Thiên Thư

Mang Mang

đốt trầm hương lên
ngâm bài cổ thi
khoác áo dài nâu
thưởng trà đạo vị
trăng thu trầm tư
trên giậu hoa lý
gió phảng phất hương
dòng thơ cổ lụy
thu mang sương sương
nhớ bạn Cư Dị
đêm nao Thịnh Đường

Được bạn: toniDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mang Mang"