Vũ Thương Giang

Say ...


( Viết cho ngày SN )   
Ước mình biết uống, để say.  
Liêng biêng quên hết vơi đầy lo toan .  
Dốc nghiêng bình rượu ,rót tràn .  
Cùng người nâng chén tân toan ,một lần.  
   
Ước say, ríu cả bước chân.  
Không về lối cũ , mờ dần bóng xưa .  
Không nghe  tiếng gió nghịch mùa .  
Thông thênh thổi mãi giậu thưa .Buốt lòng.  
   
Ước say, vít ngọn mi cong.  
Mắt nhung khép lại .Mặc giông bão đời…  
Cuộn mình ,tròn giấc mộng thôi .  
Trong vòng tay,  tựa cánh nôi dịu dàng .  
   
Ước say ,thỏa sức mơ hoang .  
Lầu son, cung cấm,địa đàng …,ruổi rong .  
Cùng người lạc chốn phiêu bồng .  
Đầu Xuân cho tới cuối Đông …Cạn mùa .  
   
Say cùng người, khúc nhặt thưa  
Lung linh ánh nến , tuổi vừa qua tay…  
Kiev 02/7/2020  
Vũ Thương Giang

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Say ..."