lanh.ktq

PHẬN NÀY


Phù sinh thôi, thế được gì…
Trăm năm nguyện vẫn khắc ghi, chẳng màng
Phận người gánh với đa đoan
Tủi mình trăng lẻ võ vàng trời mây
 
Phù sinh thôi, cõi tạm này
Ru mình một giấc vờ say dẫu từng…
Ấm nồng đầu gối tay chung
Non thề biển hẹn tương phùng, chiều nao
 
Phù sinh thôi, những ồn ào
Chặt chôn gói ghém giấc chiêm bao buồn
Lời xưa đừng nhắc, tội hơn
Yêu còn thương, giận để hờn… vu vơ…
 
Phận này, mong đến thẫn thờ
Bởi xa nên đợi, nén chờ… Tình ơi…!
 
lanh.ktq

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "PHẬN NÀY"