Vũ Thương Giang

NHỚ…
Lật   tung  cả  những  câu thơ.
Tìm mình xưa cũ , bây giờ nơi đâu ?
Tâm hồn khô héo , úa nhàu .
Con tim loang lổ nỗi đau chất chồng…Đêm nay, ra đứng  bên sông
Thương vầng trăng lạnh khuyết cong .Nhớ người…Kiev22/9/2016

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "NHỚ…"