Vũ Thương Giang

MONG… 


Em xa anh đã mấy mùa
Mắt nhung nhòe ướt bóng mưa …Giấu buồn.
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non .
Thương người mỏi mòn  sắc son một lòng …Chiều nay ra cuối bên sông
Gửi ngàn nỗi nhớ  theo dòng ,về anh ..
Kiev 17/6/2016
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "MONG…"