lanh.ktq

Mùa xưa


 


Đêm thánh vô cùng, nỗi nhớ riêng chung
Em có nghe mùa yêu đồng vọng
Phố nay buồn người xưa vắng bóng
Tuyết trắng rơi... phía ấy, nhạt nhòa

Tiếng kinh cầu lời nguyện vọng, dẫu xa
Anh lẻ bước giáo đường cô quạnh
Anh nhớ bờ môi xưa... Nhớ lắm...
Lạnh... yêu thương ngày cũ đâu rồi...?

Chắp tay nguyền, lạy Chúa! Lứa đôi
Cho bình yên, an lành trần thế... 


lanh.ktq

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 2 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Mùa xưa"