lanh.ktq

Khép

Giọt này... nguyên vẹn đắm say
Lau khô mắt... khép, vòng tay em cùng...

Môi tìm môi... ướt... nhớ nhung
Bóng trăng sóng xoải, lắng cùng dòng sông

Ngủ đi em! Nhé, tình nồng...
Nào... bờ mi khép nhớ mong, một người

Cho em* thương mến đầy vơi
Khúc ru anh hát... ru hời, mình em...


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 27 tháng 4 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Khép"