lanh.ktq

Phố em...

Dường như mưa rơi
Giữa lòng phố vắng
Câu thơ... câm lặng
Về... giữa hư vô...

Dường như lối xưa
Nhớ... người hờ hững
Mắt buồn sâu thẳm
Loang vệt ngắn dài...

Dường như riêng ai
Khát... vòng tay đợi
Bờ môi bối rối...
Vạt tóc lơi buông...


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 3 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Phố em..."