Khuyết danh

Tình


"Tình" là gì sao con người phải khổ,
"Đơn" độc thay cho những kẻ yêu thầm.
"Phương" trời xa làm sao ta tìm lại.
"Tình" là gì mà sao lại vội vàng,
"Bay" nơi này rồi lại bay nơi khác,
"Xa" phương trời để ai phải nhớ mong
"Thất" là gì mà con người lại sơ,
"Tình" một thuở nay đã bay xa ./.


* các bài hát "tình đơn phương/tình bay xa/thất tình"

Được bạn: nguyen tuan đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình"