Khuyết danh

Thu buồn


Trời cuối Thu, trời buồn vô hạn
Chiếc lá sầu chiếc lá rụng rơi
Từ độ em đi tình chết đuối
Gởi lại nơi đây nổi nhạt nhoà


Ôi tiếng nhạt sương buồn thăm thẳm
Tim sầu lệ thắm hồn vấn vương
Ngước nhìn xa xăm về kỹ niệm
Dáng nhỏ người xưa vẫn nguyên tròn

Năm tháng lênh đênh đời xuôi ngược
Thu sầu, thu khổ, thu đớn đau
Thôi ép tâm tư theo nét chữ
Ghép thành đoạn thơ khổ luỵ tình ./.

Được bạn: NGUYEN TUAN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu buồn"