lanh.ktq

Nhớ


 

Xa xăm... một giấc mơ mềm
Nhẹ êm phút ấy bên thềm ngát hương
Sen lòng... tỏa giữa đêm trường
Bão dông mới tỏ, để tường... tình xưa


Người ơi, biết đã bao mùa
Trong mưa tỉnh thức cũng chưa nhạt màu
Vì yêu..., nên... muốn nợ nhau
Vườn thơ sẽ ngái hương cau, thuở nào...


Để buồn ánh mắt mình trao
Khi vui lửa ấy ấm vào trong nhau
Thế nhân... duyên sự dãi dầu
Vầng trăng dẫu lạnh... vẫn, câu đợi chờ...


22h10/29/05/2010

 

Được bạn: HB 31.05.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ"