Nhạc Sĩ:
Lam Phương
Trình Bày:
Yến Phương
Bức Tâm Thư

Tân Nhạc - Tình yêu

Vài hàng gửi anh triều mến
Vừa rồi là còn truyền tin
Nói rằng nước non đang mong
Đi quân dịch là thương nòi giống
Người thường tìm sang giàu tới
Lòng này thì khác tình ơi
Ước nguyền hứa duyên trao người
Cầm tay súng tòng quân anh tươi cười
Lòng thầm đang lớn ươm đầy tơ
Nhờ trời cam quít đã lên mùa
Chờ ngày dệt xong áo chung tình
Em mang tới đồn mà tặng anh
Lạy trời tròn năm tròn tháng
Nợ làng ơn nước đã đền xong
Xóm làng hát câu thanh bình
Về nơi cũ tìm vui duyên lành

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 8 tháng 5 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Bức Tâm Thư"