Nhạc Sĩ:
Lê Uyên Phương
Trình Bày:
Lê Uyên & Phương
Tôi Muốn Tin, Tôi Muốn Yêu Cuộc Đời

Nhạc Vàng - Bi ca

Nam:
Tôi muốn tin, tôi muốn tin, tin cả cuộc đời
tôi muốn yêu, tôi muốn yêu, yêu cả mọi người
như ngày xưa, như ngày xưa yêu sân trường lớp học
yêu thầy, yêu bạn, yêu anh, yêu em.
Nhưng... nhưng... cuộc đời khốn nạn
đã giết chết trong tôi những tình yêu đầu
đã giết chết trong tôi những tình yêu đầu.
Nữ:
Tôi muốn tin cuộc đời như trang sách giáo khoa thư
chuyện thật thà như theo gió diều bay
như trái bứa như trái sung
tiếng guốc reo vui đường trưa vắng tanh.
Nhưng thế giới thần tiên sụp đổ
những người hiền lương sống kiếp đọa đày
những người thật thà chết xác treo cây.
Song Ca:
Hỡi cô bé quàng khăn đỏ đã chết trong hàm răng sói già.
Nam:
Tôi muốn tin, tôi muốn tin, tin cả cuộc đời
Tôi muốn yêu, tôi muốn yêu, yêu cả mọi người
Như ngày xưa, như ngày xưa yêu sân trường lớp học
yêu thầy, yêu bạn, yêu anh, yêu em.
Nhưng... nhưng... cuộc đời khốn nạn
đã giết chết trong tôi những tình yêu đầu
đã giết chết trong tôi những tình yêu đầu.
Nữ:
Hỡi bạn bè anh em
mắt chúng ta đục ngầu cát bụi.
Kìa trái đời đã chín trên cây, rồi héo
vì loài sâu đục ruỗng trong tim.
Thế giới chúng ta bây giờ đầy sâu bọ
không có chỗ cho những con người.
Anh tìm gì trong bóng tối
Anh tìm gì trên dòng cổ ngư,
trên bia đá nghìn thu.
Song Ca:
Xin bạn bè anh em, xin bạn bè anh em,
xin bạn bè anh em, hãy dừng lại,
hãy dừng lại, trong hoang vu,
chiêu niệm những con người.
Xin bạn bè anh em, xin bạn bè anh em,
xin bạn bè anh em, hãy dừng lại,
hãy dừng lại, trong hoang vu,
chiêu niệm những con người.

Nguồn: MS
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 5 tháng 9 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Tôi Muốn Tin, Tôi Muốn Yêu Cuộc Đời"