Nguyễn Quốc Văn

TÂM SỰ CỦA HOA ĐÀO TRƯỚC TẾT


Gió mùa đông bắc lại về
Trong khi ngày tháng cận kề mùa xuân
Muôn loài đều muốn nhanh chân
Cho mùa xuân đến càng gần càng vui.
.
Ông trời, chả biết ai xui,
Mà cứ lững thững tiến lùi loanh quanh.
Không cần vội, chẳng muốn nhanh
Rét thêm mấy buổi, chúng đành phải theo.
.
Mấy tuần trước đã rét nhiều,
Hoa đào phải vượt bao nhiêu đận rồi
Nay còn có mấy ngày thôi
Mong cho luật trời được chấp hành nghiêm.
.
Nếu trời cứ rét liên miên
Đào em thui hết hoa phiền muôn dân.
Tuy Thiên đình, chả thấy cần,
Nhưng người hạ giới trăm lần cầu xin.
.
Hôm qua nhà Táo đã lên,
Tâu trình mọi nhẽ, nhưng quên mục này.
Cho nên buổi sáng hôm nay
Gió mùa đông bấc về ngay kín đường.
.
Hoa đào nhìn cảnh mà thương
Muôn dân vất vả ngày thường lao đao.
Ông Trời chả biết làm sao
Lại điều trận rét kéo vào hại thêm ?Ngày 15/1/2023

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "TÂM SỰ CỦA HOA ĐÀO TRƯỚC TẾT"