Nhạc Sĩ:
Trần Thiện Thanh, Thanh Sơn
Trình Bày:
Đặng Thế Luân, Ngọc Phụng
LK- Giọt Cà Phê Đầu Tiên, Mười Năm Tái Ngộ

Tân Nhạc - Nhạc xuân


.

Nguồn:
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 24 tháng 1 năm 2023

Bình luận về bản nhạc "LK- Giọt Cà Phê Đầu Tiên, Mười Năm Tái Ngộ"