Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Nhóm Bốn Mùa
Quà Tặng Của Ông Noël

Tân Nhạc - Nhạc Giáng Sinh
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Quà Tặng Của Ông Noël"