Nguyễn Lương Tuấn

Tháng Sáu Chợt Mưa



Rất vội mây về qua phố xưa
Rồi trời bỗng tối đổ cơn mưa
Âm vang mùa động êm êm mát
Gót nhỏ chân trần tóc đẫm hương
Tháng sáu trở về mưa nhẹ bay
Hồn tôi chao động gió lay lay
Mưa như hơi thở phà tươi mát
Làm dịu mùa hè nóng ngất ngây

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tháng Sáu Chợt Mưa"