diệp thanh

Tháng Mười


tháng mười trĩu bóng mây mù
tí ta tí tách mưa thu rơi đều
 
tháng mười chẳng thấy ráng chiều
tìm đâu màu nắng liêu xiêu ngọt ngào
 
tháng mười chợt nhớ ca dao
"chưa cười đã tối" ... ôi bao đêm dài!

tháng mười mưa vỡ trên tay
giọt rơi vào mắt mi cay cay là

tháng mười chầm chậm lướt qua
vô tình để lá xót xa khóc đời

tháng mười nhặt nắng tìm vui
sót lại đôi mảnh rã rời... mà thôi!
 
 
 
diệp thanh
24.10.2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tháng Mười"